ارتباط هوش تجاری با چابکی سازمانی

ارتباط هوش تجاری با چابکی سازمانی
  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 28, 2017

توضیحات

تعداد صفحات: ۷۷

مقدمه

امروزه دنیای کسب و کار با تغییرات و آشفتگی های شدید و فزآینده ای مواجه است و این موضوع، سازمان های کنونی را با چالش های بسیاری روبرو ساخته است. به منظور غلبه بر این تغییرات و آشفتگی های محیطی، چابکی سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان ها محسوب می شود. برای دستیابی به سطح چابکی مطلوب ، سازمان ها نیازمند یکپارچه سازی توانمندی ها و توانمندسازهای داخلی خود با نیازها و مطالبات محیط خارج سازمان است. تغییرات امروزه با سرعت بسیار سریع تری از همیشه در حال گسترش است. تلاطم و عدم اطمینان در محیط کسب و کار، به علت اصلی شکست در صنایع کوچک تبدیل شده اند. تصور روند رو به افزایش تغییر در محیط کسب و کار، زمینه را برای ظهور کسب و کار جدیدی فراتر از دوران سنتی مانند تولید انبوه و تولید ناب فراهم ساخته است. این پارادایم تولیدی جدید که به نام “چابکی” مطرح شد، به عنوان یک استراتژی جهت فعال ساختن شرکت های تولیدی پیشنهاد شده است تا با استفاده از آن مزایای رقابتی خود را در این عصر جدید حفظ کنند.

فهرست

۲-۱- مقدمه. ۵

۲-۲- پیدایش مفهوم چابکی.. ۵

۲-۳- ضرورت چابک سازی.. ۷

۲-۴- مفاهیم و تعاریف چابکی.. ۱۱

۲-۵- ویژگی های سازمان چابک.. ۱۳

۲-۶- مؤلفه ها و شاخص های چابکی.. ۱۳

۲-۶-۱- ابزارها، قابلیت ها، محرک ها و توانمندی های چابکی.. ۱۴

۲-۶-۱-۱- ابزارهای چابکی سازمانی.. ۱۴

۲-۶-۱-۳- محرک های چابکی.. ۱۷

۲-۶-۱-۴- توانمندی های چابکی (تواناسازهای چابکی) ۱۷

۲-۶-۲- فراهم کننده های چابکی.. ۱۹

۲-۶-۳- مدل ها: دیدگاه‌های صاحب‌نظران به چابکی سازمانی.. ۲۲

۲-۶-۳-۱- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. ۲۴

۲-۶-۳-۲- چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران. ۲۵

۲-۶-۳-۳- گروه مشاوران آتوز ۲۶

۲-۶-۳-۴- چابکی سازمانی از دیدگاه تسنگ و تورنگ لین.. ۲۷

۲-۶-۳-۵- چابکی و انعطاف پذیری از دیدگاه گنگ و جانسن.. ۲۸

۲-۶-۴- شاخص های اندازه گیری چابکی.. ۲۹

۲-۷- هوشمندی کسب و کار ۳۱

۲-۷-۱- کلیات و تعاریف هوش تجاری.. ۳۱

۲-۷-۲- دیدگاه ها در مورد هوش تجاری در تعاریف.. ۳۳

۲-۷-۳- انواع هوشمندی کسب و کار با تأکید بر درون سازمانی.. ۳۵

۲-۷-۳-۱- هوشمندی مرتبط  با منابع سازمانی.. ۳۶

۲-۷-۳-۱-۱- هوشمندی منابع انسانی.. ۳۶

۲-۷-۳-۱-۲- هوشمندی منابع مالی.. ۳۶

۲-۷-۳-۱-۳- هوشمندی منابع فیزیکی.. ۳۶

۲-۷-۳-۲- هوشمندی اطلاعاتی.. ۳۷

۲-۷-۳-۳- هوشمندی مرتبط با فرآیند های سازمانی.. ۳۷

۲-۷-۴- رویکرد های هوش تجاری.. ۳۸

۲-۷-۴-۱- رویکرد مدیریتی.. ۳۹

۲-۷-۴-۱-۱- اهداف و دلایل  استفاده از هوش تجاری در سازمان ها ۳۹

۲-۷-۴-۱-۲- عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان. ۴۵

۲-۷-۴-۱-۳- کارکرد هوش تجاری در سطوح مختلف سازمانی.. ۴۶

۲-۷-۴-۱-۴- مهارت های هوش تجاری.. ۴۷

۲-۷-۴-۲- رویکرد فنی.. ۴۹

۲-۷-۴-۲-۱- ابعاد اصلی سیستم هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری) ۴۹

۲-۷-۴-۲-۲- مراحل اجرای یک سیستم هوش تجاری.. ۵۲

۲-۷-۴-۲-۳-  اجزاء هوش تجاری.. ۵۳

۲-۷-۵- شاخص های اندازه گیری هوش تجاری.. ۵۵

۲-۸- پیشینه داخلی و خارجی پژوهش… ۵۷

۲-۸-۱- پیشینه داخلی.. ۵۷

۲-۸-۲- پیشینه خارجی.. ۵۹

۲-۹- مدل مفهومی پژوهش… ۶۳

۲-۱۰- خلاصه فصل. ۶۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *