خلاصه آیتم

صاحب نظر گرامی، با سلام. احتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه‌ای که پیش‌رو دارید با هدف انجام یک تحقیق دانشگاهی با موضوع ” شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت هوش رقابتی ………………….” طراحی شده است. درخواست می‌گردد تا با انتخاب گزینه مناسب، حسن انجام این پژوهش را امکان‌پذیر فرمایید. ضمناٌ برآیند پاسخ سوالات، جهت […]


خلاصه آیتم

کارشناس گرامی با سلام این پرسشنامه به منظور بررسی ارتباط هوش تجاری با چابکی سازمان در نظر گرفته شده است. از جنابعالی به عنوان خبره در موضوع مورد بررسی در این تحقیق، خواهشمند است که به سوالات پرسشنامه پاسخ دهید. شایان ذکر است که(ممکن است) هوش تجاری بطور مستقل و معنای واحد در این سازمان […]