خلاصه آیتم

به صورت کلی شما می بایست کتاب های را بخوانید که از چند جنبه مفید باشند و نکاتی را می بایست مد نظر قرار دهید. ۱- با توجه به اینکه شما برای کنکور کتاب کمک آموزشی ای را که انتخاب کرده اید می بایست حداقل ۳ و یا ۴ بار در طول سال بخوانید. بنابراین […]