خلاصه آیتم

به صورت کلی شما می بایست کتاب های را بخوانید که از چند جنبه مفید باشند و نکاتی را می بایست مد نظر قرار دهید. ۱- با توجه به اینکه شما برای کنکور کتاب کمک آموزشی ای را که انتخاب کرده اید می بایست حداقل ۳ و یا ۴ بار در طول سال بخوانید. بنابراین […]


خلاصه آیتم

آیا کلاس های کنکوری و آزمون های آزمایشی برای موفقیت در کنکور خوب است یا خیر؟ شاید شما دانش آموز و یا اولیا باشید که نگران آینده فرزند تان باشید و با توجه به هزینه زیاد این کلاس ها این سوال برای تان مطرح باشد که با وجود صرف هزینه مالی و زمانی. آیا این […]