خلاصه آیتم

در این مقاله قصد داریم برنامه نویسی PLC را معرفی کنیم و توضیحاتی در خصوص زبان نردبانی ارائه دهیم. در قسمت اول از این مجموعه، به معرفی مقدماتی از PLC و تاریخچه آن پرداختیم. بخش‌های مختلف آن را نام بردیم. همچنین مثالی از چگونگی عملکرد سیستم کنترل آن ارائه کردیم. در قسمت دوم، ماژول‌های PLC را به زبان ساده […]