خلاصه آیتم

پروژه را می توان به انواع مختلف برای اجرا واگذار کرد. و اغلب انواع متداول آن به شرح زیر به اجرا گذاشته می شود: ۱- با روش انتخاب مدیر پروژه و مهندسین مشاور و پیمانکار : که در این حالت کارفرما مدیر پروژه ای انتخاب می کند، مدیر پروژه با انتخاب مهندسین مشاور جهت طرح […]


خلاصه آیتم

فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP)[1]، یکی از تکنیک‌های معروف و پرکاربرد تصمیم‌گیری چند شاخصه است. این روش که برای اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی [۲]دانشمند آمریکایی عراقی‌الاصل در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی ابداع شد؛ به‌طور گسترده به‌عنوان ابزار تحلیلی در حوزه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد (Bhattacharya et al, 2010). هدف AHP فراهم کردن روشی به‌منظور […]


خلاصه آیتم

-۲-۳ محیط‌زیست تا قبل از دهه ۱۹۵۰ به دلیل فقدان آگاهی بشر در مورد آلودگی محیط و اثرات آن، مسئله محیط‌زیست و سلامتی بشر از اهمیت کمی برخوردار بود. در دهه ۱۹۶۰ سازمان‌ها و کارخانه‌ها متوجه اهمیت سلامت محیط‌زیست شدند. ازاین‌رو با فعالیت‌هایی مانند ساختن دودکش‌های بلند و ریختن فاضلاب‌های صنعتی در دریاها، سعی رد […]