خلاصه آیتم

فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP)[1]، یکی از تکنیک‌های معروف و پرکاربرد تصمیم‌گیری چند شاخصه است. این روش که برای اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی [۲]دانشمند آمریکایی عراقی‌الاصل در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی ابداع شد؛ به‌طور گسترده به‌عنوان ابزار تحلیلی در حوزه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد (Bhattacharya et al, 2010). هدف AHP فراهم کردن روشی به‌منظور […]