انواع واگذاری پروژه برای اجرا

پروژه را می توان به انواع مختلف برای اجرا واگذار کرد. و اغلب انواع متداول آن به شرح زیر به اجرا گذاشته می شود:

۱- با روش انتخاب مدیر پروژه و مهندسین مشاور و پیمانکار : که در این حالت کارفرما مدیر پروژه ای انتخاب می کند، مدیر پروژه با انتخاب مهندسین مشاور جهت طرح و نظارت و انتخاب پیمانکار برای اجرا از طریق برگذاری مناقصه پروژه را اجرا می نماید. نوع پرداخت هزینه های اجرایی پروژه نیز متفاوت می باشد:

  • واگذاری پروژه برای اجرا به صورت فهرست بهایی: این حالت متداول ترین و مطمئن ترین شکل واگذاری پروژه به نظر می رسد. در این حالت همه هزینه ها را پیمانکار انجام داده و از طریق تنظیم صورت وضعیّت بر اساس فهرست بها هزینه های خود را دریافت می نماید.
  • واگذاری پروژه به صورت دستمزدی: در این حالت تهیّه مصالح مورد نیاز پروژه به عهده کارفرما می باشد. و هزینه اجرای پروژه را پیمانکار می پردازد.
  • واگذاری پروژه به صورت مدیریّت پیمان: در این حالت همه هزینه های مصالح و دستمزدها و غیره به عهده کار فرما می باشد. ودر صدی از هزینه ها به مدیریت پیمان پرداخت میگردد. و هزینه های مدیریّت پیمان بسته به نوع قرارداد می باشد. ممکن هست فقط به شخص مدیر درصدی پرداخت گردد. یا اینکه کلّ هزینه مدیریّت از قبیل رییس کارگاه و امور مالی و دفتری به عهده مدیریت پیمان بوده باشد.
  • واگذاری پروژه به صورت لام سام :در این حالت کلیّه هزینه های پروژه محاسبه میگردد و با در نظر گرفتن کلیّه هزینه هایی که ممکن است پیش بیاید از قبیل تورّم و غیره مبلغ تمام شده پروژه را برآورد نموده و بر مبنای آن قرارداد منعقد می گردد. پیمانکار مربوطه در این نوع قرارداد بایستی با مدیریّت خیلی دقیق، حساب شده و هشیارانه عمل نماید تا هم کار را طبق قرارداد به صورت خوب و تمیز انجام داده و هم مراقب باشد که ضرر نکند.

یک نظر در “انواع واگذاری پروژه برای اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *